Koronavírus je len začiatok! Žijeme v zasľúbenej dobe Syna Človeka – Ducha Pravdy, čo už onedlho spustí ďalšie prevratné zmeny, po celej planéte.

9. apríla 2020, oris, Nezaradené

Bez ohľadu na to, či je Koronavírus čisto prírodná, alebo riadená záležitosť, jedno je isté. Svet už nikdy nebude ako bol, ba čo viac, bude sa veľmi prudko meniť, pod ťarchou ešte tvrdších a ťažších udalostí, ktoré sa na planétu Zem a ľudstvo, vialia v ničím a nikým nezadržateľnej sile. Musí to tak byť, pretože pod „dážďom“ týchto prevratných udalostí, sa napokon úplne zmení tvár Zeme a najviac sa zmení človek. Na Zemi povstane Nové ľudské pokolenie a nebude na nej viac to zlo, ktoré planétu Zem a aj ľudstvo, priviedlo až na pokraj priepasti a úplného sebazničenia.

Žijeme v zasľúbenej Dobe Syna Človeka – Ducha Pravdy, čoho následkom sa nad Zemou, v rýchlom slede za sebou, prevalia ďalšie prevratné udalosti, ktoré od základu zmenia celú Zem, ako i myslenie ľudí na nej!

Čas vypršal a do udalostí doby, zasiahne Stvoriteľ!

Skutočný Stvoriteľ a nie ten deduško a doslova rozprávková postavička, ohlasovaná z chrámov a katerdál, z úst tých najväčších nepriateľov Boha Stvoriteľa.

Pozemská cirkev a všetky náboženstvá, sú podhubím a liahňou všetkého zla, ktoré sa na Zemi postupne udomácnilo.

Ale všetci tí, ktorí sa už dnes usilujú o zmenu svojho myslenia, ktorí sa postupne zbavujú starých schém myslenia a aktivujú v sebe čisté city, za účelom vytvárania čistých emócií, to znamená, všetci tí, ktorí sa aj usilujú čerpať Poznanie bez medier, zo Svetla Pravdy, dnes už zakotveného na Zemi, majú reálnu šancu, že budú účastní na výstavbe nového ľudstva, nového druhu života, aký na Zemi ešte nikdy nebol, v takomto rozsahu uskutočnený.

Syn Boží Ježiš, túto Dobu označoval, ako Dobu Posledného Súdu, ku ktorej bude Stvoriteľom vyslaný pomocník, Sudca, ktorý vykoná veľké Očistné dielo Spravodlivosti, na celej Zemi. Potom zavládne konečne mier a na Zemi sa bude rozmáhať nová epocha, inak označovaná ako doba Tisícročnej ríše mieru a pokoja. Bude to doba, akú Zem ešte nikdy nezažila. Požehnaní budú všetci, ktorí sa budú môcť patriť do tohoto, z gruntu nového ľudstva.

Že sme na začiatku týchto zmien, o tom jasne vypovedajú udalosti dnešnej doby. Nič však nevypovedá hodnovernejšie o tom, že skutočne už žijeme v dobe zasľúbeného Ducha Pravdy, ako fakt, že za posledné desaťročia sa na Zemi, premnožili falošní proroci v takom rozsahu, aký tu ešte nikdy nebol a ani viac nebude!

Falošní proroci doslova zaplavili Zem!

 

Vystríhajte sa falošných prorokov, ktorí k vám prichádzajú v ovčom rúchu, ale vnútri sú dravými vlkmi. 

Po ich ovocí ich poznáte. Či azda z tŕnia oberajú hrozná alebo z bodľače figy? 

Každý dobrý strom rodí dobré ovocie, a zlý strom rodí zlé ovocie. 

Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie ani zlý strom rodiť dobré ovocie. 

Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, sa vytína a hádže na oheň. 

A tak ich teda po ich ovocí poznáte.

Matúš 7:15-20

 

Podľa ich ovocia ich spoznáte, teda podľa toho, či budú hľadajúcim sprostredkúvať skutočný duchovný pokrm, ktorý môže poskytnúť bezvýhradne a len Svetlo /energia/ Božej Pravdy, alebo budú ponúkať ako kupci na trhu, len svoje úzko ohraničené videnie sveta a tým budú ponúkať kamene, miesto chleba. Lebo jedine Pravda, je v skutku, ten pravý duchovný pokrm, pre strádajúceho ducha človeka, na Zemi.

Kto však je falošný prorok a podľa čoho rozoznáme falošného proroka, od toho pravého?

Falošný prorok, predovšetkým neprichádza od Boha a je to len človek, ktorý si vybudoval akúsi vlastnú ideológiu o hodnotách a túto sa snaží rozšíriť a zaujať ňou.

Falošný prorok, vždy púta svoje obete k sebe.

Áno, OBETE!

Púta ich k svojmu učeniu a k svojmu videniu sveta. Naopak, skutočný prorok, zvestovateľ alebo služobník Boží, bude inšpirovať a viesť ľudí, bezvýhradne a len k Božiemu Slovu, k Pravde.

Pre takéhoto služobníka, hľadajúci nie je obeť, ani sympatizant, alebo nebodaj platiteľ za služby. Pre takéhoto podporovateľa života, je hľadajúci ľudský duch vždy blížny. Blížny, ktorému vo vrúcnej túžbe praje, aby i on smel načerpať z Večného Prameňa Duchovný pokrm, pre svojho vyhladovaného a duchovne vyprahnutého ducha. Lebo len Pravda od Boha, dokáže skutočne nasýtiť vyslabnutého a doslova otráveného ducha pozemského človeka.

To je ten zásadný rozdiel medzi nimi. Netreba tiež zabúdať, že dnešná Zem je už doslova zamorená bezpočtom falošných prorokov a učení.

Toľko jasnovidcov, guruov, ezoterikov, „liečiteľov“, mystikov, jogínov, bezpočet náboženských odnoží a duchovných škôl po celej Zemi, svedčí len o jednom: Toto premnoženie falošných prorokov jednoznačne vypovedá o tom, že Ten jediný, pravý a zasľúbený Prorok a Svetový učiteľ, Duch Pravdy, už prišiel na Zem, aby sa naplnili všetky pradávne zasľúbenia a aby splnil svoju úlohu!

Za služobníka Božieho sa potom oprávnene, z povahy veci samej, musí považovať iba taký človek, ktorý ukazuje hľadajúcim ľuďom cestu k Pravde, prinesenú Poslom z Nebies. Poslom, ktorý bol vyslaný na Zem, z blízkosti samotného Stvoriteľa

Lebo skutočný Posol Boží, musí bezpodmienečne prichádzať s Posolstvom od Boha Stvoriteľa. A k tomuto poslaniu mohol byť predurčený jeden Jediný, oprávnený a zo Svetla vyslaný Duch PRAVDY, Syn Človeka!

Preto počujte zvesť, ľudia vnímaví a hladní po Pravde Božej:

„Sme súčasníkmi Doby, zasľúbeného Ducha Pravdy, ktorý ľudstvu priniesol ten pravý a skutočný pokrm, vo forme Slova Večnej Pravdy, pre vysileného, unaveného a v húštinách blúdiaceho ducha človeka na Zemi!“

Všetko ostatné, je pre zdravý vývoj kohokoľvek z nás, v dnešnej, prevratnej dobe na Zemi, úplne BEZCENNÉ a vedúce nevyhnutne k rozkladu a zániku každého jedinca, ktorý sa ešte v poslednej chvíli nevzchopí, k znovuzrodeniu svojho ducha!

A naplnia sa slová Vznešeného, Posla Božieho:

„Tak jako v dusné letní noci vylézají ze země houby, tak vyvstanou nyní falešní proroci z davu, jak to bylo zaslíbeno, aby jimi samotnými, Slovo bylo naplněno a oni mohli býti souzeni. Neboť svět má býti nyní, od toho všeho, očištěn!“

/pokračovanie/

 

Odkaz na predošlý, súvisiaci článok:

Naliehavá správa! Pre všetkých ľudí dobrého srdca a vyzretého charakteru: Žijeme v zasľúbenej dobe Ducha Pravdy!